Qualitat de les dades RINEX

Gràfics de qualitat de les observacions GNSS dels fitxers diaris a 30s de Geofons. Es mostren el percentatge d'observacions enregistrades, els valors del multipath i els cycle slips, considerant una màscara d'elevació > 10º