Disponibilitat fitxers RINEX diaris per any

Calendari de disponibilitat dels fitxers RINEX diaris a 30s al servidor FTP de Geofons, amb el percentatge d'èpoques enregistrades. Els valors s'extreuen del control de qualitat realitzat als fitxers RINEX.