Sèries temporals de posició

Gràfics amb les sèries temporals de la posició de les estacions processades en el marc del projecte DAC d'EUREF. Es mostren les sèries temporals diàries o setmanals, en ETRS89 o ITRS.